TECHNEX - MONT, spol. s r. o.
Domov
 
 
 
 
 
Časť montáží a dodávok, ktoré realizovala naša firma :
 
ROK 2014  
IKEA Industry Trnava a Majcichov
    rekonštrukcia osvetlenia, servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
BMC Slovakia - Gabčíkovo
    prípojka NN a VN, montáž zásuvkových rozvodov, montáž osvetlenia haly
Retail Projects
    prípojka VN, montáž trafostanice
FREMACH Trnava a.s.
    všeobecné elektromontážne práce
TOMA Trnava a.s.
    presuny a pripojenie výrobných liniek, montáž trafostanice
TIR PETROLEUM s.r.o.
    prekládka VN a NN vedeni
DPB Bratislava a.s.
    dodávka el.materiálu, OPaOS, revizie
KONTI - Westend Quadrant
    prípojka NN a VN, elektromontážne práce
ENERGONET Nitra - Čunovo
    elektromontážne práce
KKG Nemec
    kompletná montáž inteligentného domu
IKEA Industry Malacky
    montáž osvetlenia, presuny a pripojenie výrobných liniek
SIDUN - TESCO Nová Dubmica
    kompletná montáž
Botus s.r.o (J&T) - Westend Quadrant
    elektromontážne práce
Doster s.r.o. - Karloveské rameno
    prekládka a prípojka NN a VN
STEVANATO GROUP INTERNATIONAL a.s.
    elektromontážne práce
Nissens Čachtice
    presuny a pripojenie výrobných liniek
TMT-RWP TOP Development - OC TMT Trnava
    kompletná montáž
VYPRA s.r.o. - Vlčkovce
    prípojka NN
Keraming a.s. - OC Kaufland Karlova Ves
    kompletná montáž
INGOS - Devínska Nová Ves
    prípojka VN
 
ROK 2013  
IKEA Industry Trnava
    rekonštrukcia osvetlenia, servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
PPA Power DS - IAC Lozorno
    servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
IKEA Industry Malacky
    servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
J&T Real Estate - TOWER 115
    servisné opravy
FREMACH Trnava a.s.
    servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
PPA Power DS - APP Lozorno
    servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
DPB Bratislava a.s.
    dodávka el.materiálu, OPaOS, revizie
J&T Real Estate - ATS Vodojem Devín
    prípojka NN a montáž vonkajšieho osvetlenia
KONTI - Villapark Rusovce
    prípojka NN, montáž vonkajšieho osvetlenia
Keraming - STU MTF Trnava
    staveniskové rozvody
CellQos - STU MTF Trnava
    prekládka a prípojka NN a VN, trafostanica
ZIPP Bratislava - ARboria Park Trnava II.etapa
    staveniskové rozvody
CHVB - Holcim Rohožník
    montáž uzemnenia
Panorama byty s.r.o. - Panorama city I.etapa
    staveniskové rozvody, prekládka a prípojka NN
HSF system SK - VOITH
    staveniskové rozvody, montáž zásuvkových rozvodov, montáž osvetlenia haly
Nissens Slovakia s.r.o.
    trafostanica, rozvadzač VN, prípojka VN
CellQos - City Arena Trnava
    prekládka a prípojka NN a VN, trafostanica
ZIPP Bratislava - Contitech Dolné Vestenice
    staveniskové prípojka
IKEA Industry Malacky
    napojenia plasmy pre TFL a WL
PPA Power DS - Sachs Trnava
    servisné práce
 
ROK 2012  
SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Spartan Trnava
    rekonštrukcia osvetlenia, servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
FREMACH Trnava
    montáž technológií I. a II.etapa, pripojenie výrobných liniek
KONTI - IKE Bratislava - rozšírenie
    staveniskové rozvody, prekládka telekomunikačných rozvodov
ELZA - Rusovce Bytový komplex
    kompletná montáž
CHVB - JAVYS Centrum vyraďovania V1
    prípojka NN
KONTI - IKEA Bratislava Parkovací dom
    kompletná montáž uzemnenia
ZIPP Bratislava - TESCO Hlohovec
    kompletná montáž
J&T Real Estate - Rezidečné domy Devín
    kompletná montáž verejného osvetlenia
RESTON - McDonalds Trnava
    prekládka VN
AGR Šelpice - ECO Recycling Glass
    kompletná montáž
M-SILNICE - Univerzitný park Trnava
    elektromontážné práce, montáž verejného osvetlenia
JMS Slovakia - Hutná hala
    montáž bleskozvodu
HANT BA - Bytový komplex Rusovce
    prekládka NN vedenia
BeToS Hrnčiarovce
    prípojka NN
Realiz a.s. - Outlet Voderady
    dodávka a montáž provizornej trafostanice
SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Malacky - rozšírenie výroby
    pripojenie nových výrobných linek
AAGARD Zvolen - SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Malacky
    pripojenie filtračných strojov
RSPB Ostrava - SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Malacky
    pripojenie systému protivýbuchovej ochrany
Siemens Bratislava - SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Malacky
    dodávka a montáž trafostanice 1600kVA
 
ROK 2011  
SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Spartan Trnava
    rekonštrukcia osvetlenia, servisné opravy, presuny a pripojenie výrobných liniek
KONTI - Balneoterapia Piešťany
    kompletná montáž
J&T - WESTEND BUSINESS PARK
    staveniskové rozvody
Aquating Trnava - INERGY Automotive Systems Slovakia Lozorno
    motáž aktívneho bleskozvodu
STU MTF Trnava
    výmena NN rozvádzačov, CAMPUS, Rozvádzač RH2
KONTI - Podzemné garáže - Mudroňova ul.
    kompletná montáž
PPA Power DS - Trafostanica LIDL Senec
    kompletná montáž
PPA Power DS - PETER MAX Senec
    kompletná montáž
Mrva & Stanko Trnava
    montáž osvetlenia
DK-ELVIS Ostrava
    revízie a úradné skúšky-systém AISYS, TESCO
Medical Glass Bratislava
    položenie káblov a iné
KONTI - Semikron Vrbové
    staveniskové rozvody
L.T.M. Elektro
    revízia trafostanice hotel Crowne Plaza Bratislava
PERI Senec
    revízia trafostanice
RegionPRESS Trnava
    revízia trafostanice
FENESTRA SK - Filozofická fakulta UK v BA
    montáž osvetlenia
Skanska SK - Revitalizácia Dunajská Lužná
    montáž verejného osvetlenia
PPA Power DS - APP Lozorno
    montáž merania pre vzduchotechniku
GEFCO Slovakia - LC Trnava-Zavar
    premiestnenie svietidiel
KONTI - Fischamend
    prenájom staveniskových rozvádzačov
SWEDWOOD SLOVAKIA o.z. Spartan Trnava - Nová hala
    kompletná montáž
ZIPP Bratislava - ZŠ a MŠ Hrnčiarovce
    montáž aktívneho bleskozvodu
J&T - Tower 115
    revizia aktívneho bleskozvodu
HANT CZ - McDonald´s II Trnava
    montáž eletromeru LZQJ
Keraming - FREMACH Trnava
    kompletná montáž
Enermont Trnava - Besyn Cífer
    VN prípojka a montáž trafostanice 1x400kVA
NEP Senec Gardens
    prípojka NN pre parcely č. 5512/99, 5512/100
ALAM - Rosadol Bratislava
    montáž rozvádzačov
Enermont Trnava
    prenájom TS - Hala G3 Voderady
COMAX-TT - ČOV Zeleneč
    rekonštrukcia TS 1x630 kVA
Keraming - Modernizácia veľkej auly STU MtF TT
    kompletná montáž
HT reality - Bytový komplex Starohájska Trnava
    montáž rozvádzačov
HSF System SK - STREIT Trnava Zavar
    prekládka VN káblov
PPA Power DS - MŠ Zálesie
    rekonštrukcia elektrorozvodov
Top Development - Fremach
    prípojka VN
Skanska SK - Revitalizácia Suchá nad Parnou
    montáž verejného osvetlenia
PPA Power DS - IAC Lozorno
    pripojenie strojov a presun svietidiel
KONTI - Fischamend
    montáž bleskozvodu a uzemnenie
COFELY - FREMACH Trnava
    kompletná montáž
PPA Power DS - Senec DHL
    Prípojka VN + TS 1x160kVA
ViOn - Cukrová ulica Trnava
    rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia
PPA Power DS - Plastic Omnium
    rekonštrukcia osvetlenia a rozvadzačov
Keraming - Auto Glas Recycling Šelpice
    kompletná montáž
Top Development - Megaboard Trnava
    montáž osvetlenia
TAT a.s. - Oprava rozvádzača RO 34.2 a elektroinštalácie
    kompletná montáž
BeToS Hrnčiarovce - iNano Tech Slovakia Trnava
    kompletná montáž + TS 1x630kVA
ViOn - Betonárka Zavarská cesta
    elektroinštalácia + prípojka NN
HANT BA
    oprava staveniskových rozvádzačov
KONTI - PORT Bratislava
    stavenisková prípojka
Enermont - HBV Malacky
    NN rozvody
STREIT Trnava - Nová hala
    kompletná montáž
QEL - ČOV Zeleneč
    VN prípojka
PPA Power DS - PointPark Lozorno
    VN prípojka + TS
Enermont - ÚZ NR SR Častá Papiernička
    doplnenie dieselagregátu
J&T - Westend Square
    doplnenie TS
PPA Power DS - Outlet Senec
    dekompenzačná stanica 300kVAr
BeToS Hrnčiarovce - skladová hala Trnava
    kompletná montáž
TOPAZ LGP - Výrobná hala Piešťany
    kompletná montáž
OD Žilina - PIZZERIA
    kompletná montáž
Enermont - LIDL Senec
    VN prípojka + TS 125kVA
Hirostavbet Trnava
    montáž kompenzačného rozvádzača 97kVAr
 
ROK 2010  
KONTI BILLA Svit
    prípojka NN, staveniskové rozvody
PSG-International a.s. Parker Green Trnava
    staveniskové rozvody
TAT a.s. Oprava ELI a rozvádzačov v zámočníckej dielni
    kompletná montáž
ZIPP Bratislava RLP - Letisko Bratislava
    prípojka NN, staveniskové rozvody
ENERMONT s.r.o. TS 1x160 kVA, SAD Trnava, Trstínska cesta
    kompletná montáž
AQUATING Trnava Vila domy Biely Kostol - PODOLKY, II. etapa
    prípojky NN, staveniskové rozvody
PPA Power Hala DACHSER
    prípojka NN, staveniskové rozvody, trafostanica
M+T NEMEC Radio Expres
    kompletná montáž
KONTI DATALOGIC - Prestavba kancelárií
    kompletná montáž
STAVOOPRAVA, spol. s r.o. Obnova hradu Beckov
    kompletná montáž
Medical Glass a. s.
    servisné práce na rozvadzačoch
KONTI Parkovisko Jarošova ul. a pred Avionom
    vonkašie osvetlenie
ZIPP Bratislava Tesco Myjava
    kompletná montáž
ZIPP Bratislava West End Bratislava
    staveniskové rozvody
HRT Polyfunkčný bytový dom Centrum Starohájska ulica v Trnave
    výroba rozvadzačov
Trnavská Stavebná severný obchvad Trnavy 2.etapa
    prekládka VN, NN
SWEDWOOD Trnava Vývojová dielna
    kompletná montáž
KONTI Senec Garden 2.etapa
    kompletná montáž
PPA Energo SCANIA Senec
    kompletná montáž
SKANSKA BS Nitrianska cesta Trnava 2.etapa
    prekládka VN, NN, vonkašie osvetlenie
TOP Development Indrustrialny park PSA
    prípojka NN, trafostanica, vonkašie osvetlenie
HAGARD HALL staveniskové rozvadzače pre Atómovú elektráreň Mochovce
    výroba staveniskových rozvadzačov
STU MTF Trnava
    prekládka VN, NN, trafostanica, kompletná montáž
 
ROK 2009  
INVEST Šala SCONTO Trnava
    kompletná montáž
KONTI KOH-I-NOOR Senec
    prípojka NN
Trnavská Stavebná severný obchvad Trnavy
    prekládka VN, NN
PPA Power Invest Point
    VN prípojka, trafostanica
KKG Bratislava Radio Expres
    kompletná montáž
KONTI Senec Garden
    kompletná montáž
ZIPP Čistička odpadových vôd Kráľov Brod
    kompletná montáž
SKANSKA BS Nitrianska cesta Trnava
    prekládka VN, NN, vonkašie osvetlenie
FARMA Majcichov
    prípojka NN, trafostanica
KAUFLAND Senica
    vonkajšie osvetlenie, rozvody NN, trafostanica
SWEDWOOD Trnava
    rekonštrukcia osvetlenia, servisné opravy
HAGARD HALL staveniskové rozvadzače pre Atómovú elektráreň Mochovce
    výroba staveniskových rozvadzačov
 
ROK 2008  
DLHÉ DIELY Bratislava
    kompletná montáž
HOCHSTAFFEL Bratislava
    kompletná montáž
AUDI Bratislava
    staveniskové rozvody
MEDICAL GLASS Bratislava
    trafostanica, rekonštrukcia kompresorovne
MTF Trnava
    rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenie
VISIT Pezinok
    trafostanica
KAUFLAND Sereď
    kompletná montáž
SWEDWOOD Trnava office
    rekonštrukcia osvetlenia
PSA Trnava dodávateľský park Hala 5 rozšírenie 2
    kompletná montáž
TESCO Šamorin
    kompletná montáž
Kaufland Malacky
    kompletná montáž
PSA Trnava dodávateľský park Hala 6 rozšírenie 4
    kompletná montáž
Čerpacia stanica TESCO Trenčín
    kompletná montáž
SWEDWOOD Trnava OPDC
    rekonštrukcia osvetlenia
 
Industrialny park APP Lozorno hala PELZER
    kompletná montáž
Polyfunkčný dom DLHÉ DIELY Bratislava
    kompletná montáž
 
Autosalon SUZUKI Trnava
    kompletná montáž
 
PSA Trnava dodávateľský park Hala 2
    kompletná montáž
 
PSA Trnava dodávateľský park Hala 3
    kompletná montáž
 
PSA Trnava dodávateľský park Hala 6
    kompletná montáž
 
BAUMAX Trnava
    prípojky NN, staveniskové rozvody
 
TESCO Senec
    ozvučenie
 
 
ROK 2007  
Čerpacia stanica TESCO Dubnica nad Váhom
    kompletná montáž
SWEDWOOD Trnava Expanzia
    kompletná montáž
     
Polyfunkčný dom DLHÉ DIELY Bratislava
    staveniskové rozvody
 
Autosalon SUZUKI Trnava
    prípojky NN, staveniskové rozvody
 
PSA Trnava dodávateľský park
    prípojky NN, staveniskové rozvody
 
TESCO Púchov
    prípojky VN, vonkajšie osvetlenie, ozvučenie
 
Tower 115 podzemné garáže
    kompletná montáž, osvetlenie
 
Viedenská brána Bratislava
    staveniskové rozvody, trafostanica
 
 
ROK 2006  
ARKADIA Trnava
    staveniskové rozvody
 
IMPIQ Hotel Trnava
    kompletná montáž
 
CALMIT Žírany
    prípojky NN pre vysielače
 
PSA Trnava
    osvetlenie parkoviska
 
SWEDWOOD Majcichov
    kompletná montáž
 
PERI Senec
    prípojka VN, transformačná stanica
 
Tower 115
    rozvadzače
 
Viedenská brána
    prípojky VN, staveniskové rozvody
 
TESCO Trnava
    vonkajšie osvetlenie, staveniskové rozvody
 
Lake Side Office Park Bratislava
    staveniskové rozvody, transformačná stanica
TESCO Galanta
    ozvučenie
 
Kaufland Púchov
    kompletné osvetlenie
TESCO Bratislava Zlaté Piesky
    ozvučenie
 
Thermia Palace Piešťany
    počítačové rozvody
 
Cukrovar Sereď
    rozvadzače
 
ENVIRAL Leopoldov
    kompletná montáž
 
 
ROK 2005  
Trnavská teplárenská
    rekonštrukcia rozvodne NN
 
Kaufland Trnava
    rozvody NN, slaboprúd
Kaufland Dunajská Streda
    rozvody NN
 
TESCO Trnava
    rozvody NN
 
TESCO Martin
    vonkajšie rozvody NN, vonkajšie osvetlenie
 
TESCO Trenčín
    vonkajšie rozvody NN, vonkajšie osvetlenie
 
TESCO Levice
    rozvody NN
 
TESCO Senica
    rozvody NN
 
TESCO Partizánske
    rozvody NN
 
SWEDWOOD Trnava
    rozvody NN
 
SWEDWOOD Malacky
    rozvody NN
 
Víno Mrva & Stanko
    transformačná stanica
 
CENTRO NITRA
    staveniskové rozvody
 
CITROEN Trnava
    kompletná montáž
 
 
ROK 1993 - 2004
Bytový komplex Jaslovské Bohunice
    kompletná montáž
Obytný súbor Karloveské
    prípojka NN, staveniskové rozvody
   
VAZEX Bratislava
    prípojka VN, trafostanica

EBO Jaslovské Bohunice – rekonštrukcia V 1 – objekt 533/1
    kompletná montáž
 
EBO Jaslovské Bohunice – rekonštrukcia školiaceho zariadenia
    kompletná montáž
 
Slovnaft Bratislava – EFPA blok 66 – Potrubí Praha
    rozvod NN
 
VYZKONT Trnava – výrobná hala vláknobetónových kontajnerov
    kompletná montáž
 
VÚB Trnava
    kopletná montáž
 
IRB Galanta
    kompletná montáž
 
Daňový úrad Galanta
    kompletná montáž
 
SLOVNAFT Bratislava
    premývacie hospodárstvo
 
SLSP a. s. Trnava
    kompletná montáž
 
Trnavský zdroj Trnava
    kompletná montáž
 
ZUNZ EBO Trnava
    kompletná montáž
 
ISTROBANKA Trnava
    kompletná montáž
 
ORIFLAME Bratislava
    osvetlenie
 
TAVERNA Galanta
    kompletná montáž
 
VÚB Galanta
    kompletná montáž
 
Hotel TRNAVAN
    osvetlenie
 
FAURECIA Automotive Hlohovec
    rozvody NN pre Haden
 
Základná škola Malacky
    kompletná montáž
 
Polyfunkčný objekt Bajkalská ul. Bratislava
    prípojka NN, trafostanica 2 x 630 kVA
 
Región press Trnava
    prípojka VN, trafostanica 1 x 1000 kVA
 
GOLBECK Lozorno
    rozvody NN
EUROTEL Bratislava
    prípojky NN pre vysielače
 
MILKING Bratislava
    kompletná montáž výrobné priestory
 
VÚJE Trnava
    rekonštrukcia trafostanice 110/22 kV Nové Zámky
 
SAMSUNG Galanta
    rozvody NN
 
BAKAERT Sládkovičovo
    rozvody NN
 
Trnavská teplárenská
    rekonštrukcia rozvodne NN a iné ...
 
 
 
Technexmont s.r.o. - Výroba elektrických rozvádzačov, Elektroinštalačné práce, Zámočnícka výroba