NAŠA SPOLOČNOSŤ

Poskytujeme moderné riešenia v oblasti elektromontážnych prác

Elektroinštalačné a elektromontážne práce sú najdôležitejšou aktivitou našej firmy.

Vykonávame okrem elektromontážnych prác i montáže EPS, EZS, bleskozvodov, meranie a reguláciu, počítačové rozvody, silno a slaboprúdové rozvody, VN a NN rozvody, montáž a prenajímanie trafostaníc, staveniskových rozvadzačov a vydávanie OP a OS VTZ.

Zákazky realizujeme vlastnými pracovníkmi, ktorý majú dlhoročnú prax u renomovaných firiem a títo zároveň tvoria i základ strediska elektromontáží.

zobraziť viac